Nota legal, i condicions d'ús i contractació

Aquesta pàgina web és propietat de l’empresa Ferran Puig Estartús, en endavant EN RUTA GIRONA, el fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les condicions d’ús i les condicions de contractació.  

 

1.  Nota Legal.
1.1. Identificació, propietat, i legislació aplicable.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen les dades identificatives.

Nom fiscal: Ferran Puig Estartús
Nom comercial: EN RUTA GIRONA
CIF: 40344326A
Nacionalitat: Espanyola
Adreça: C. Bartomeu Terradas Brutau, 5
17854 Sant Jaume de  Llierca (Girona)
Correu electrònic: info@enrutagirona.cat
Telèfon de contacte: +34 656 63 44 40

EN RUTA GIRONA és titular del domini i del lloc web https://www.enrutagirona.cat, així com del logo i nom EN RUTA GIRONA, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals  (LOPDGDD) i el seu Reglament de Desenvolupament RD1720/2007, de 21 de desembre, i també el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de les dades personals.

D’acord amb la Llei 56/2007 de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació (LISI), amb la finalitat d’impulsar l’ús comú de les tecnologies i de les telecomunicacions, EN RUTA GIRONA promou l’ús de mitjans electrònics en totes les fases dels processos contractuals garantint una interlocució electrònica efectiva entre els usuaris i consumidors i l’empresa.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre, se sotmeten a la legislació i jurisdicció espanyola, específicament als tribunals de Girona. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.  

 

2. Condicions d’ús i Política de Privacitat.
2.1. Reserves OnLine.

EN RUTA GIRONA, com a empresa de turisme actiu especialitzada en guiatges en senderisme i assessorament per a la dinamització de secretaries d’entitats i organització d’esdeveniments com tallers de cuina o xef a domicili, no comunicarà les dades de la reserva a terceres empreses a no ser que sigui imprescindible per a la prestació del servei i prèvia informació sol·licitant el consentiment exprés. L’usuari reconeix la gestió que realitza EN RUTA GIRONA i autoritza a la realització d’aquestes comunicacions de dades amb l’única finalitat de gestionar correctament la reserva des del punt de vista administratiu, comptable i fiscal, així com per enviar comunicacions comercials de publicitat, promoció i màrqueting sobre els nostres productes i serveis (en cas que ho sol·liciti expressament).

Si un usuari fa una reserva a través de la nostra pàgina web haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals (nom, correu electrònic i telèfon, així com les dades fiscals en cas de requerir factura), dades per les quals s’ha obtingut consentiment exprés per al seu tractament per part de l’interessat i que són estrictament necessàries per gestionar la seva reserva i mantenir periòdicament informat sobre noves ofertes o promocions a través del nostre servei de butlletí electrònic (en cas que ho sol·liciti expressament). Per gestionar les reserves dels menors de 16 anys serà imprescindible l’autorització i consentiment dels pares o tutors legals.

Un cop feta la reserva l’usuari rebrà en el correu electrònic que ens hagi facilitat la confirmació de la mateixa en un termini no superior a les 48 hores des de la recepció. En cas que no es pugui complir aquest termini per raons referents a la jornada laboral, se li enviarà el correu electrònic de conformitat amb la jornada laboral hàbil següent a la recepció. Per a més informació consulteu l’apartat de condicions de contractació.

Les dades que l’usuari faciliti seran tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzats. EN RUTA GIRONA assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), el seu Reglament de Desenvolupament RD1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006.

Des d’EN RUTA GIRONA no demanem a l’usuari en cap moment les seves dades bancàries. En el moment de realitzar el pagament de la reserva l’usuari podrà fer una transferència bancària, o accedirà a una plataforma de pagament segura aliena a EN RUTA GIRONA, on se li demanarà que introdueixi les dades de la targeta de crèdit per fer efectiu el pagament de la reserva. L’usuari estarà en un entorn segur dotat de totes les mesures de seguretat exigides per a garantir la confidencialitat de les seves dades.

L’ÚS D’AQUESTS SERVEIS SUPOSARÀ LA VALIDESA I TAMBÉ L’ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES DE TOTS I CADASCUN DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS EN LA SEVA VERSIÓ MÉS ACTUALITZADA I ES CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORATS AL CONTRACTE QUE SUBSCRIGUI EN RUTA GIRONA, SENSE QUE SIGUI NECESSARI TRANSCRIURE-HO AQUEST CONTRACTE. 

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinença, reservant a EN RUTA GIRONA el dret a no prestar els serveis demanats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, es realitzen de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic. Així, EN RUTA GIRONA informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’informació, de transparència, de rectificació, de cancel·lació, de supressió i/o oblit, de limitació o oposició, i de portabilitat al tractament de les dades de caràcter personal subministrades a través de la nostra pàgina web, mitjançant comunicació escrita dirigida al contacte especificat a l’apartat de nota legal (que esdevindrà el responsable del tractament de dades de l’organització) o directament a l’autoritat de protecció de dades corresponent.

Aquestes dades personals romandran en servidors segurs aliens a EN RUTA GIRONA per a futures relacions contractuals o per a futures campanyes publicitàries (en cas que ho sol·liciti expressament).

Atenent a les dades que sol·licitem, que en cap cas es poden considerar d’alt risc o sensibles o de tractament a gran escala, l’avaluació d’impacte del tractament de dades personals conclou que aquest no representa cap risc per als drets i llibertats de les persones físiques ni per motiu d’origen, naturalesa, particularitat, gravetat de risc.

Així no obstant, en cas d’una fallada de seguretat es comunicarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en un termini màxim de 72 hores, i es comunicarà als usuaris afectats si hi ha algun risc per als seus drets.  

 

2.2. Propietat Intel·lectual i Industrial.

El nom, el logotip i el domini https://www.enrutagirona.cat són propietat de EN RUTA GIRONA. El lloc web https://www.enrutagirona.cat en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a EN RUTA GIRONA o, si s’escau, a les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets i que han autoritzat el seu ús a EN RUTA GIRONA.

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts de la pàgina web per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts en la mateixa per EN RUTA GIRONA. En aquest sentit, vostè no pot copiar, reproduir, recopilar, descopilar, desmuntar, distribuir, publicar, mostrar, executar, modificar, bolcar, realitzar treballs derivats, transmetre o explotar parts del servei, exceptuant el fer còpia per al seu ús personal no lucratiu, sempre que vostè reconegui tots els drets d’autor i propietat industrial. La modificació dels continguts dels serveis representa una violació als legítims drets de EN RUTA GIRONA. Correspon a EN RUTA GIRONA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

S’exceptuen només els vídeos i enllaços externs, la plantilla de la pàgina web i extensions, així com el programari de pagament, que pertanyen als seus legítims propietaris i n’han cedit l’ús o es troben subjectes a una llicència d’ús lliure i oberta.

Condicions per a la reproducció parcial:
-Que es citi expressament com a font d’informació.
-Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
-Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap forma.
-Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen.
-Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a EN RUTA GIRONA i al seu torn, s’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
-Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local, sense autorització expressa.  

 

2.3. Navegació amb galetes (cookies).

El web https://www.enrutagirona.cat utilitza galetes, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per EN RUTA GIRONA i que s’activen per galetes servides per aquesta entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de EN RUTA GIRONA. No són ni un virus ni un cuc ni publicitat brossa ni un espia ni obra finestres no desitjades.

Les galetes s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de galetes al seu disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

L’usuari autoritza a EN RUTA GIRONA a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització de la nostra pàgina web https://www.enrutagirona.cat, amb l’única finalitat d’oferir una navegació més personalitzada i millorar l’experiència de l’usuari, així com adaptar els anuncis.

La majoria dels navegadors web accepten galetes, però l’usuari pot canviar la configuració del navegador web perquè rebutgi noves galetes, desactivi les que ja existeixen o bé que us comuniqui quan algú us envia una nova galeta al vostre dispositiu. Per canviar la configuració seguiu les instruccions que us proporciona cada navegador (si opteu per desactivar-les podeu perdre moltes funcions d’aquesta o d’altres pàgines web):
-Internet Explorer: Eines > Opcions d’internet > Privadesa. O bé fes clic aquí per més informació.
-Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Historial > Paràmetres personalitzats. O bé fes clic aquí per més informació.
-Chrome: Configuració > Mostra la configuració avançada > Privadesa > Configuració del contingut. O bé fes clic aquí per més informació.
-Safari: Preferències > Seguretat. O bé fes clic aquí per més informació.
-Opera: Configuració. Desactivar casella corresponent. O bé fes clic aquí per més informació.
-Android: Menú > Configuració > Seguretat i privacitat. Desactivar casella corresponent.
-Windows Phone: Internet Explorer > Més > Configuració. Desactivar la casella corresponent.

Bloquejar l’ús de les galetes en la vostra navegació pot fer que alguns serveis o característiques del lloc web no estiguin disponibles.

La pàgina web https://www.enrutagirona.cat utilitza les següents tipus de galetes pròpies i de tercers (les de sessió s’eliminen en finalitzar la navegació a la pàgina, les persistents romanen emmagatzemades al navegador de l’usuari):
-Galetes de sessió tècniques: les galetes tècniques són essencials i necessàries perquè el web funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix. Gestiona el consentiment de l’usuari davant l’ús de les galetes a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de galetes en la part inferior de la web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa. També serveixen per garantir que els usuaris que poden escriure siguin humans i no aplicacions automatitzades (d’aquesta forma evitem els correus brossa).
-Galetes persistents de xarxes socials: són utilitzades per a interactuar amb diferents plataformes socials (Facebook, Youtube, Twitter…) i es generen únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’ús d’aquestes galetes i la informació emmagatzemada es regula per la política de privacitat de la plataforma en qüestió. -Galetes persistents analítiques: el nostre lloc web utilitza galetes de Google Analytics. La informació que recullen aquestes galetes es transferida i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units, d’acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s’apliquen a Google Analytics visiteu: Política de Privadesa de Google Analytics o https://support.google.com/analytics/answer/6004245. La informació que es recull, ben tractada per nosaltres o per tercers i mai recopilant dades personals, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de visites, la seva durada, el navegador utilitzat l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que s’utilitza, o la ciutat assignada a la direcció IP,  i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert.

La navegació per la pàgina web https://www.enrutagirona.cat no té cap tipus d’objectiu publicitari o similar, i totes les galetes (excepte les utilitzades per Google Analytics i les de xarxes socials) són temporals i desapareixen en tancar la sessió.

EN RUTA GIRONA mostra informació sobre la seva política de galetes en la part inferior de qualsevol pàgina amb cada inici de sessió. Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:
-Acceptar galetes: si s’accepta clicant al botó habilitat amb aquesta finalitat no es tornarà a visualitzar aquest avís en aquest web.
-Seguir navegant: es pot ignorar aquesta informació i proseguir amb la navegació normal pel web. En aquest cas, l’avís es tornarà a mostrar la propera vegada que s’accedeixi al web fins que es cliqui al botó d’acceptar.
-Modificar la configuració: es pot obtenir més informació sobre què són les galetes, o conèixer la política de galetes i, si s’escau, modificar la configuració de la teva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís sobre galetes en la propera sessió del web.

EN RUTA GIRONA no es fa responsable ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats. Són els navegadors els encarregats d’emmagatzemar les galetes i és des del navegador que cada usuari ha d’efectuar el seu dret d’eliminació o desactivació de galetes, de manera que EN RUTA GIRONA no pot garantir la correcta o incorrecta manipulació de galetes per part de tercers. En alguns casos és necessari instal·lar galetes per tal que el navegador no oblidi les seves preferències i l’acceptació de les mateixes. En el cas de les galetes de Google Analytics i de xarxes socials utilitzades és aquesta empresa qui emmagatzema les galetes en servidors d’externs i es compromet a no compartir-la amb tercers excepte en els casos en que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei hi obligui. Segons Google, no es guarda la seva direcció IP (consulteu aquest enllaç), garantint que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea (acord de Port Segur).  

 

2.4. Responsabilitats.

EN RUTA GIRONA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

No es garanteix que el lloc web funcioni constant, fiable i correctament, sense retards o interupcions.

EN RUTA GIRONA es reserva el dret a modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives o jurisdiccionals, així com a les que poguessin derivar-se dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics (anunciant en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica). EN RUTA GIRONA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació oferta en aquesta pàgina web procedent de fonts alienes a EN RUTA GIRONA.

EN RUTA GIRONA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina https://www.enrutagirona.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí.

EN RUTA GIRONA no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

EN RUTA GIRONA rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

EN RUTA GIRONA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a EN RUTA GIRONA.  

EN RUTA GIRONA NO GARANTEIX LA CONFIANÇA, O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A DISPOSICIÓ DE L’USUARI, PEL QUE EXLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I/O PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE’S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS. AIXÍ NO OBSTANT, INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA, I TAMBÉ INTENTARÀ RESTABLIR IMMEDIATAMENT LA INTERRUPCIÓ, POSANT A LA SEVA DISPOSICIÓ, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, MEDIS ALTERNATIUS.

EN RUTA GIRONA NO S’OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLAR AMB CARÀCTER PREVI, L’ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SOFTWARE O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITEN LES PÀGINES, PEL QUE NO RESPONDRÀ A DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DERIVAR.

SI EN RUTA GIRONA,, TOT I ACTUAR AMB LA PREVISIÓ I DILIGÈNCIA DEGUDES, NO POGUÉS FACILITAR ELS SERVEIS CONTRACTATS PER RAONS QUE NO LI FOSSIN IMPUTABLES, I SI EXISTÍS INCAPACITAT PER PRESTAR SERVEIS EN LES CONDICIONS PACTADES, EN RUTA GIRONA  OFERIRIA A L’USURARI LA POSSIBILITAT D’OPTAR PEL REEMBORSAMENT TOTAL D’ALLÒ ABONAT O PER LA SUBSTITUCIÓ PER UN ALTRE SERVEI DE CARACTERÍSTIQUES SIMILARS PEL QUE FA A LA CATEGORIA O QUALITAT. SI DE LA SUBSTITUCIÓ DEL SERVEI RESULTÉS DE INFERIOR CATEGORIA O QUALITAT, EN RUTA GIRONA REEMBORSARIA LA DIFERÈNCIA.

CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ A LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI NO ES CONSUMIDOR, VOSTÈ REÚNCIA EXPRESSAMENT AL SEU DRET DE DESISTIMENT.

 

3. Condicions de contractació. 
3.1. Formalització de contracte.

La reserva de qualsevol servei a través de EN RUTA GIRONA suposa l’acceptació de les següents condicions:
-El contingut del contracte, és l’objecte indicat a la reserva.
-No tindrà validesa cap contracte fins que EN RUTA GIRONA així ho confirmi enviant per correu electrònic de confirmació.
EN RUTA GIRONA es limita a prestar un servei d’activitat de visita guiada, o d’assessorament per a la dinamització de secretaries d’entitats. Així no obstant, no es fa responsable de qualsevol deficiència sobre la prestació del servei contractat o incompliment d’aquest quan consideri que no n’és el responsable.
-El Pagament total és requerit al moment d’efectuar la reserva.
-El client accepta les condicions de serveis establertes.
-El client es fa responsable dels danys que pot ocasionar.
-El client assumeix el pagament, directament a possibles terceres empreses o proveïdors, en el cas de qualsevol servei addicional no contractat.
-L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts, manifestant així mateix que accepta i entén en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i contractar els serveis oferts.
EN RUTA GIRONA reserva el dret d’alterar, modificar o cancel·lar qualsevol reserva si les condicions climàtiques o qualsevol altra circumstància ho requereix.  

En compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, i de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, us informem que en cas de conflicte EN RUTA GIRONA està adherida al sistema arbitral de consum de la Generalitat de Catalunya (https://consum.gencat.cat/ca/inici), i igualment es pot utilitzar l’eina de resolució de litigis en línea de la Unió Europea (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES).

 

3.2. Cancel·lació de contracte.

La cancel·lació s’haurà de realitzar mitjançant carta o correu electrònic a l’adreça de contacte de l’apartat de nota legal.

El consumidor, pot desistir en tot moment dels serveis contractats, havent d’indemnitzar a l’empresa prestadora del servei contractat les quantitats que s’especifiquen a continuació:
-La cancel·lació del servei contractat, obligarà a l’usuari al pagament de les despeses de gestió, si s’escau, i l’import d’aquests equivalen a 15 euros.
-També seran aplicades les despeses d’anul·lació, depenent aquestes de la penalització interposada pels proveïdors de serveis si s’escau, i que seran variables segons els serveis contractats.
-Així mateix, podran ser aplicades unes despeses de penalització, calculades en base a la anterioritat amb la qual és comunicada la cancel·lació del servei, i aplicant els següents supòsits:
-Penalització consistent en el 5% de l’import total, si el desistiment es produeix amb més de 10 dies.
-Penalització consistent en el 15% de l’import total, si el desistiment es produeix entre els 3 i els 10 dies.
-Penalització consistent en el 50% de l’import total, si el desistiment es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

En el cas improbable que EN RUTA GIRONA hagi de cancel·lar una sortida per causes alienes a l’empresa, el client tindrà dret a canviar la data de la sortida i el producte contractat d’acord amb els condicionants organitzatius de EN RUTA GIRONA. En cap cas es preveu el reemborsament complet del preu del servei contractat.

En qualsevol cas, la política de cancel·lació de EN RUTA GIRONA, es troba subjecta a les condicions de cancel·lació aplicades pels proveïdors del serveis contractats si s’escau.  

 

3.3. Salut i Seguretat.

EN RUTA GIRONA disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, però no és responsable dels accidents, lesions, pèrdues, danys o costos addicionals derivats de circumstàncies fora del propi control. En aquest sentit és recomanable prendre una assegurança integral de vacances addicional.

Per garantir la seva seguretat es recomana fer cas de les mesures de seguretat que els comuniqui el seu guia. El client és el responsable de fer saber a EN RUTA GIRONA si vostè o qualsevol membre del seu grup estan patint alguna condició mèdica o està prenent algun medicament que pugui interferir en la seva mobilitat i capacitat de participar plenament en l’activitat.

Malgrat això, el client és responsable de la seva pròpia seguretat i assumeix que les activitats contractades impliquen un cert element de risc.  

 

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres.

Aquest web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari i per analitzar el perfil de visites. Si continueu navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes galetes i les condicions de la nota legal. +INFO ACEPTAR

Aviso de cookies
TwitterInstagram