Compromís socioambiental

EN RUTA GIRONA és turisme actiu, responsable i de qualitat. Des del 2013 som una empresa col·laboradora del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i incorporem en la nostra gestió el compromís de millorar el territori i els valors de respecte pel medi ambient i per les persones, tal com estableix el Codi de gestió sostenible (CGS) de la Garrotxa i el Collsacabra.

A més, al mateix any vam rebre l’acreditació de la Carta europea del turisme sostenible (CETS), un compromís de col·laboració entre l’empresa i el territori que garanteix una gestió responsable, sostenible i de qualitat del turisme. Per mostrar i fer un seguiment de les bones pràctiques en la gestió, reafirmant de passada la responsabilitat social de l’empresa i l’aposta per la formació contínua, des d’aleshores publiquem anualment una memòria de sostenibilitat.

Podeu consultar altres empreses acreditades amb la Carta europea del turisme sostenible (CETS) a la pàgina web del Parc Natural de la Garrotxa, clicant aquí.


En el marc del nostre compromís amb la societat i amb la Garrotxa, formem part del directori d’empreses RS de Catalunya (socialment responsables), i a l’hora de dissenyar un producte tenim molt en compte que aquest pugui ser apte per fer amb nens, i que pugui ser inclusiu i accessible per a persones amb mobilitat reduïda.